X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
София - Интервю
 
Марияна Кукушева: Няма да има оскъпяване на обяда в училищата след прилагане на новата Наредба за училищно хранене
04.11.2016 11:05 / София / Интервю
Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“


Водещ: Изтече срокът, в който всички училища и детски градини трябваше да приложат определени стандарти за храната на децата според изискването на новата Наредба за училищното хранене. Трябва ли вече да са спокойни родителите какво ядат децата им? Ще повиши ли новият стандарт цената на обяда в училищния стол? По всички тези въпроси ще разговаряме с Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Бързам в началото на нашия разговор да припомня, че в началото на септември отново разговаряхме с вас по тази тема. Тогава вие споделихте едно свое притеснение, че много общини в страната са сключили договори без да се съобразяват с новата наредба. Каква е ситуацията сега и по стандарт „България“ ли е хлябът в детските заведения и училищата?
Марияна Кукушева: Истина е, че към 1 септември наредбата все още не беше щателно изчетена и проверена в нейната част за изисквания по браншови стандарти на всички основни храни на училища и детски градини. След вчерашна среща в Агенция по храните и от нашия личен опит става ясно, че има все още немалко общини, които са в неизрядност, но инспекторите от Агенция по храните са направили своите предписания и очакваме до края на месеца нещата да влязат в абсолютна изрядност, защото всъщност изхранването на децата не е просто част от грижата за малкия потребител, а това е изграждане на част от здравната култура на българските деца, защото те са нашите бъдещи потребители.
Водещ: Колко фирми у нас произвеждат хляб по стандарт „България“ и има ли всъщност интерес от страна на бранша към точно такова производство?
Марияна Кукушева: Трябва да признаем, че към момента интересът от страна на бранша се увеличава и това е обяснимо, защото за първи път в съвременната история на България държавата вписа в нормативен акт претенцията за здравословно хранене на децата. С оглед на това към момента актуалният брой на фирмите, произвеждащи по стандарт „България“, е някъде около 35 за страната. Считаме, че все още не е достатъчен, т.е. на места хлябът се транспортира от съседни области, тъй като в областта няма производител на хляб по утвърден стандарт. Не че това е проблем, нито е ограничено правото в Закона за конкуренцията, напротив. Пазарът е свободен и конкурентен, но утвърденият стандарт „България“, както всички останали стандарти, са единствените стандарти, които гарантират качество, а не просто проследимост на суровината от нивата до трапезата.
Водещ: Могат да са спокойни значи родителите за храната, която ядат децата им в училищата и в детските градини. Много важен въпрос, г-жо Кукушева – може ли новата наредба по някакъв начин да оскъпи училищния обяд или безплатната закуска?
Марияна Кукушева: Благодаря ви за този въпрос. Това е една стара злоупотреба с общественото мнение, т.е. мълвата, че храните по стандарт имат по-висока себестойност. Истината е категорично противоположна и тя е: всички храни, произведени по стандарт, са базисни храни, т.е. храните с най-ниска себестойност за производителя. С оглед на това, средствата ще бъдат не просто достатъчни, а ще има възможност, ако се налага, да се обхванат по-голяма група деца в детски градини, училища, включително и социално слаби. Оскъпяване не може, не бива да съществува. Ако някъде се появи такова, то е в резултат на нелоялна търговка практика.
Водещ: Тогава сиренето по стандарт няма да бъде само украса на кифличката на децата в училище? Имаше такива сигнали от страна на родители.
Марияна Кукушева: Точно така. И много ни радва тази активност на родителите, защото кой друг, ако не родителите, трябва да следят за това с какво се хранят техните деца. В този смисъл, фактът, че в момента се извършват проверки, контролът ще бъде оттук нататък ежедневен и ще стигне до всеки изпълнител и доставчик по обществена поръчка, защото това са малки обществени поръчки, само гарантира, че децата ще получават качествена храна в достатъчно количество.
Водещ: Точно след такива родителски сигнали за проблеми с безплатните закуски на децата министърът на образованието Меглена Кунева предложи точно самите родители да контролират доставките на учениците от 1 до 4 клас. Има и предложение да се направи забранителен списък на фирмите-доставчици на закуски в училищата, които не са коректни. Как може според вас да се упражни най-ефективния контрол и кой е работещият модел, така че все пак да се поощрят производителите по стандарт?
Марияна Кукушева: Абсолютно сме съгласни с предложението на вицепремиера и министър на образованието г-жа Кунева, защото през обществения натиск, отговорно и постоянно наблюдение, както и през държавния контрол с помощта на браншовите организации би могло секторът на малките обществени поръчки, които хранят деца в училища и детски градини, да се изчисти от сива икономика. В момента, за съжаление, сивата икономика уютно се е настанила в част от доставките в детски градини и училища и стандартите за тях са нещо, което не ги засяга. Много е важно да подчертаем, че фирмите, които изпълняват при нас и произвеждат хляб по утвърден стандарт „България“, са качени на сайта на организацията. Това е публичен регистър и всеки би могъл да го провери. Освен това самите ние сме готови да съдействаме по всякакъв начин за това да има контрол, без по никакъв начин да сме ангажирани в това да влияем кой да бъде изпълнителят на съответната обществена поръчка.
Водещ: Колко реално е голям сивият сектор в този бранш?
Марияна Кукушева: О, това е тема, която не е за сутрешните часове. Ще се огранича да отговоря, че не е намалял. Сивият сектор в бранша „Хлебопроизводство и сладкарство“ в момента не е ограничил размера си, но се надяваме това да се случи с приемане на Закона за храните, който знаете, че чака своята благословия и е внесен в Народно събрание. Там са предвидени достатъчно членове, законодателни мерки, които ще ограничат драстично сивия сектор.
Водещ: Освен мерките, ограничаващи сивия сектор, как новият Закон за храните ще поощри редовните производители и ще подобри качеството за потребителите?
Марияна Кукушева: Във фокуса на Закона за храните всъщност е българският потребител и европейският такъв, разбира се. Законът за храните дава възможност на бизнес оператора да е публичен, явен, лесно откриваем, проследим и всички обекти, в които се произвеждат храни, да бъдат включени в специален регистър с уникален идентификационен код, който да бъде различим, обозначим и лесно проследим. Всичко е много логично, само че към настоящото, действащо законодателство това е неприложимо, т.е. сивият сектор в момента в България в сферата на храните, и то най-вече на бързооборотните храни, съществува уютно, просто защото няма нормативна уредба, по която той да бъде санкциониран.
Водещ: Използвам, че подхванахме темата с новия Закон за храните, за да спомена едно предложение за единен стандарт за храните в Европейския съюз. В медиите се появиха изследвания в последните дни, които показват, че в страните от Източна Европа храните са с доста по-ниско качество от тези на запад. Споделяте ли такива опасения и как може наистина да се постигне баланс между качествена храна и все пак покупателна способност?
Марияна Кукушева: В търговския обмен на храните в старата Източна Европа наистина съществуват нелоялни търговски практики на нестрого прилагане на европейското законодателство, което е безпардонно и би трябвало да се прилага категорично, ежечасно и да се отнася до всички бизнес оператори в сферата на хранително-вкусовия бранш. В България специално обикновено тази тема се чете в много от случаите или аварийно, при наличие на някаква криза, или се чете така, както „Дяволът чете Евангелието“ в зависимост кой пита и кой каква задача е възложил по отношение на контрола. Не бива да очакваме обаче, че контролът може и трябва да бъде извършван единствено и само от инспекторите, работещи в Българска агенция по контрол и безопасност на храните. Те са ограничен брой хора, които вършат своята многопрофилна работа, имат отговорност, ангажименти и т.н. Истина е, че европейското законодателство поставя немалък акцент върху самоконтрола на бизнес оператора. С оглед на единния европейски стандарт бих казала, че храните по утвърден браншови стандарт, както и храните по БДС стандартите, които се произвеждат в България от българските бизнес оператори, биха могли да бъдат еталон за добър стандарт и категоричен стандарт за качество по отношение на храните. Трябва да бъдат премахнати едни лоши практики, към които проявяваме търпимост, по отношение например що е това масло, кой продукт е сирене, бяло саламурено с растителен произход може ли да бъде наречено „сирене“ и т.н. Повечето измами са свързани с храните от животински произход. Немалко обаче са проблемите и в някои други браншове, като например в растителните мазнини, за които българският потребител знае или много малко, или само лошо. Истината не е такава, каквато изглежда на пръв поглед. С общи усилия, общи мерки, изчистено законодателство, разписани процедури бихме могли да качим качеството на храната, която ние произвеждаме и потребяваме, откъдето, естествено, ще качим качеството на живот на българския потребител.
Албена ИВАНОВА 
София - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 10:00 "Добро утро, България"
Сутрешен информационен блок – новини, трафик, преглед на печата, календар, денят в аванс. Открита линия за слушатели на 0882 802 802.

10:00 – 18:00 "Добър ден” - дневен информационен блок
Преки включвания от репортерите на “Фокус”, актуална трафик информация, анкети, интервюта, мнения и коментари за деня във всеки град. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

18:00 – 21:00 "Това е България"
Обзор на деня с коментари по горещите теми на делника. Открита линия за слушателите на 0882 802 802.

21:00 – 23:00 "Студио Медитеран"


23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните и национални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в края на деня.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook