X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
Шумен - Интервю
 
Любомир Христов, кмет на Шумен: Ще продължим да надграждаме постигнатото в едногодишното управление, за да превърнем Шумен в по-желано място за живот, за образование и реализация и за бизнес
10.11.2016 16:03 / Шумен / Интервю
Любомир Христов, кмет на община Шумен, пред Радио „Фокус”- Шумен
Фокус: Г-н Христов, преди година получихте доверието на жителите на Шумен и поехте отговорността за едно по-добро управление на Шумен и общината. Каква беше първата година от вашия мандат и в каква посока бяха насочени усилията ви?
Любомир Христов: Преди една година обещахме да направим Шумен по-перспективен град, благоустроен, с по-добра среда за живот, за бизнес, за развитие. Уверявам ви, че не пестихме усилията си, посрещахме с отговорност всички трудности и съм убеден, че поставихме едно добро начало с наистина съвременна перспектива за града. Трудно ни беше, заради полученото тежко наследство и ни се наложи да работим под огромно напрежение. Наследихме близо 25 милиона лева задължения, които са почти ½ от целия бюджет на Шумен. Заварихме недовършени и лошо изпълнени европейски проекти, които трябваше да спасяваме. Наложи ни се да избираме между по-голямото и по-малкото зло, за да платим по-малки санкции за неспазени срокове, некачествено строителство и неизпълнени ангажименти за устойчивост. Наследихме 4 милиона лева непризнати разходи по проекта за водния цикъл, но тази сума съвсем не е окончателната. След одитния доклад тя може да се окаже доста по-голяма. Близо 300 000 лева сме платили досега като обезщетения и разноски за загубени стари дела срещу общината поради лошо изпълнение на договори, сключени преди месец ноември 2015 г. Ще трябва да плащаме по 1 200 000 лева в продължение на четири години по разсрочено споразумение с фирма, която е работила по сметището в кв. “Дивдядово”. В трудна ситуация поехме ръководството на общината и наистина, имаше много проблеми, заради които търпим финансови загуби, последствия от това ще са осезаеми и през следващите години, но за нас беше важно да започнем да преодоляваме негативите на това наследство.
Фокус: Кое се оказа най-голямото предизвикателство през първата година на вашето управление?
Любомир Христов: Преди всичко трябваше да стабилизираме финансово общината и да осигурим здрава основа за развитието на Шумен. Усилията ни бяха насочени към увеличаване на собствените приходи, ограничаване на разходите и строга финансова дисциплина. Заложихме на по-добрата събираемост от собствените приходи. Към края на деветмесечието на 2016-та успяхме да ги увеличим с близо 400 000 лева спрямо същия период на предходната година в резултат на по-добрата организация и активната работа на служителите от Отдела за местни данъци и такси. Подобрихме обслужването, удължихме работното време на една от касите за обслужване и след работното време на администрацията. За удобство на гражданите на всички каси в отдела от началото на месец февруари са поставени ПОС терминални устройства. От месец януари до края на септември тази година са издадени 3704 акта за установяване на задължения в размер на близо 4 250 000 лева. От тях са платени повече от 1 300 000 лева. За сравнение през целия четиригодишен мандат от 2011 до 2015 са били издадени само 2000 акта.
Едно от първите неща, които направихме, когато поехме управлението, беше да спрем безотговорното изтичане на средства, да ограничим разходите за вода, горива и ток. До края на септември сме направили икономии с близо 570 000 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Работим и за подобряване на средата за бизнес. Полагаме огромни усилия за привличане на инвеститори, които да създадат нови работни места. Заедно с ръководството на Индустриалния парк сме провели много разговори с различни инвеститори. В Шумен ще бъдат изградени нови предприятия- три на територията за Индустриалния парк и едно – извън него и по уверенията на инвеститорите в тях ще бъдат разкрити над 700 работни места. Продължаваме разговорите в тази посока и се надявам, че и други фирми ще инвестират в Шумен.

Фокус: Г- н Христов, на какви европейски средства ще може да разчита Шумен и през следващата година, с оглед подобряването на жизнената среда и за благоустрояването на града?
Някои от проектите се реализират в момента, а други, включени в Инвестиционната програма на общината по „Региони в растеж“, предстои да стартират. Ще припомня, че заварихме общината неподготвена за кандидатстване по ОП „Региони в растеж“, но с цената на много усилия спазихме сроковете, внесохме навреме Инвестиционната си програма за 26 млн. лева и получихме одобрение от управляващия орган. Вече имаме подписан договор за техническа помощ и в най-скоро време очакваме да подпишем договорите за финансиране, за да подготвим и обявим обществените поръчки за изпълнение на строително-монтажните работи. Няма как обаче да не напомня, че заради бездействието на предишното ръководство от август до ноември 2015 година се забави работата по газификацията на двете детски градини и на яслата в кв. „Тракия“. Поради тази причина се налага строителните дейности да бъдат извършвани сега, непосредствено преди началото на зимата. Нямаме избор, газификацията трябва да бъде направена колкото е възможно по-бързо, за да не загубим средствата по проекта, които никак не са малко, сумата е в размер на 716 841,38 лева. Продължаваме активно да работим по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поставили сме си за задача да наваксаме изоставането и броят на одобрените сгради да се увеличи значително.Повече от 30 млн. лв. ще влязат в общината за строителните дейности по санирането на сградите. Заедно със санирането на жилищните сгради ще се оформят и зелените площи около блоковете. Гражданите трябва да знаят, че тези площи трябва да бъдат поддържани във вида, в който ще бъдат изградени по проектите. От години Шумен има сериозен проблем с паркирането. Движението по някои от централните улици е много трудно и опасно заради спрелите по тротоарите и уличните платна автомобили. Създават се предпоставки за пътно-транспортни произшествия и проблеми за придвижването на пешеходците. Заради тези автомобили на места е изключително трудно почистването през зимата. Това е една от причините да предложим промени в организацията на движение по някои от най-натоварените улици в града и да осигурим по-голяма безопасност както на пешеходците, така и за движение на автомобилите. Разработен е проект за “синя зона” в централната градска част. Предстои той да бъде разгледан от общинската комисия по безопасност на движението и на заседание на Общинския съвет.
Фокус: Споменахте, че сте били принудени да спасявате недовършени проекти.
Да, трябваше да предприемем спешни действия, за да спасим пречиствателната станция за отпадъчни води. В продължение на повече от година Министерството на околната среда и водите предупреждаваше, че това е един от рисковите проекти и въпреки това срокът не беше спазен и обектът не беше завършен. Ние успяхме да фазираме проекта и да го приключим със средства от новия програмен период 2014 – 2020, но заради неспазените срокове ще понесем още санкции и трябва да заложим в бюджета за следващата година близо 3 500 000 лева за тях. Още преди местните избори през 2015 година ние заявихме, че чистотата на водата ще бъде сред приоритетите ни, ако поемем управлението на общината. И както обещахме, осигурихме 400 000 лева от държавния бюджет за подготовка на работен проект за пречиствателна станция за питейна вода в Шумен. Общинският съвет гласува нашето предложение за промяна на площадката за изграждане на пречиствателна станция и за безвъзмездно придобиване на собствеността върху новия терен, който е частна държавна собственост. Един от аргументите ни беше, че така ще бъде значително намалена стойността на проекта. Направихме обществена поръчка за избор на проектант и вече има избран изпълнител. Сега очакваме да изтекат сроковете за обжалване, за да сключим договор за изработката на проекта. Изпълнихме обещанието си и с решение на Министерски съвет бяха осигурени 8 500 000 лева от държавния бюджет за подготовка на площадката и за изграждане на многофункционална спортна зала в Шумен. Още един ангажимент сме поели пред шуменци и той е да завършим строителството на Дома за стари хора. Имаме обещанието да получим целево финансиране от държавния бюджет за 2017 г. Общинската администрация вече готви актуални разчети за необходимите средства и ще ги предостави на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Работим по изграждането на видеонаблюдение на детските и спортните площадки, построени с европейски средства. Камери ще бъдат поставени и на възлови кръстовища, на входа и изхода на Шумен и на места, където има натоварено движение и струпване на много хора. Една част от тях вече са монтирани, ще продължим и през следващата година. Но, всички ние като граждани имаме отговорност за опазване на общинското имущество. Без помощ от всеки един жител на Шумен, не можем да успеем в намеренията си да благоустроим града и да съхраним направеното.
Фокус: На какъв етап са дейностите по създаването на новото общинско предприятие по чистотата?
Започнахме създаването на ново общинско предприятие по чистотата, за да намалим разходите по сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и управление на регионалното депо за неопасни отпадъци, като целта е с новото предприятие да се правят по-малко разходи, да има по-голяма гъвкавост и по-добро взаимодействие с другите общински структури, по-оперативно управление, по-ефективен контрол, публичност и прозрачност при отчитане на разходите. Започнахме да изграждаме новата база и подготвяме процедурите по ЗОП за купуване на техника за предприятието. Поехме изцяло управлението на депото, подобрихме организацията за приемане на отпадъците и повишихме контрола. Преструктурирахме другите общински предприятия, за да повишим ефективността от работата им и да се избегне дублирането на дейности.

Фокус: В началото на своя мандат заявихте намерение да увеличите и развиете социалните и здравните услуги на територията на община Шумен за различни рискови групи, за възрастните и хората с увреждания.

През тази година в община Шумен се реализират пет проекта – “Подкрепа за независим живот”, “Център за ранно детско развитие”, “Обществена трапезария”, “Приеми ме” и “Семейство за всяко дете”. В тях са обхванати деца и възрастни с увреждания, лица с ниски доходи и хора в нужда. 61 деца се отглеждат в приемни семейства. Топъл обяд е осигурен за 120 души. 64 лични асистенти и домашни помощници полагат грижи за 30 деца и 258 възрастни. За 70 души е осигурена временна заетост по различни програми за обучение и заетост на млади хора, на хора с увреждания и на безработни. 30 000 лева са заделените средства от бюджета на общината за подпомагане на хора, които се нуждаят от лечение.
Това е само една част от свършеното през тази година.

Фокус: Какво успяхте да направите по отношение на образованието и в областта на културата?
През тази година усилено работихме за привеждане на общинската образователна политика в съответствие с новите изисквания на Закона за предучилищно и училищно образование. За нас е изключително важно образователният модел, който ще изградим през следващите години, да отговаря на съвременните социално-икономически и демографски характеристики в региона и на реалните потребности на трудовия пазар. Направен е задълбочен анализ и ще бъдат обсъдени предложения за актуализиране на професионалното и профилираното образование.
В областта на културата една от най-важните задачи пред ръководството на общината е е да създаде условия за развитието на значими културни инициативи, да подкрепя създаването на качествени културни продукти. С 50 000 лева от Общинския фонд “Култура” бяха подпомогнати творчески организации, сдружения и отделни лица при реализацията на техни идеи и проекти. Започна възстановяването на културното сътрудничество с градове в чужбина и реализиране на общи проекти за съвместни творчески продукции.
Бих искал да благодаря на целия екип и на цялата общинска администрация за това, че ми дават увереност да продължим посоката и да завършим започнатото – да работим в интерес на гражданите. Искам и да благодаря на всички свои съграждани за доверието и подкрепата, която получавам от тях. Очакванията от нашето управление са още по- големи. Ще продължим да надграждаме постигнатото, за да превърнем Шумен в по-желано място за живот, за образование и реализация, за бизнес.
Подкрепата и доверието, което получавам, ме задължава и мотивира моя екип да продължим с още по-голяма енергия да работим за просперитета на Шумен.
Ивелина ИВАНОВА
 
Шумен - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 11:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

11:00 – 12:00 "Светилник"
предаване за духовността, за православието, за българската цивилизация, история и култура

12:00 – 15:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

15:00 – 16:00 "Изгрей зора на свободата"
предаване за духа но България и революционните борби на Македония и Одринско

16:00 – 21:00 "Focus-news"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

21:00 – 23:00 "Вардар, Дунав и Марица"
предаване за български фолклор, история, традиции и обичаи. Характерни особености на фолклорните ни области и представяне на най –изявените ни изпълнители от тях. Повече за историите на възпетите в песните герои и събития. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook