X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
Смолян - Интервю
 
Цвета Колева, уредник в РИМ „Стою Шишков”: Един от най-новите символи на Смолян и Общината е Кметската огърлица
27.11.2016 16:13 / Смолян / Интервю
Цвета Колева - уредник в отдел "Най-нова история" в РИМ "Стою Шишков" - Смолян, в интервю за Радио "Фокус" - Смолян.
„Фокус”: Г-жо Колева, всеки град си има символи, с които се легитимира в национален и световен мащаб. Какво точно означава „символ” и какво представляват те?
Цвета Колева: Думата „символ” е от гръцки произход, означава условен писмен знак, предмет или действие, служещи за условен признак, кредо, верою и др.Символите са сред малкото неща от древността, оцелели до днес, въпреки повратностите с които е изпълнена човешката история. Нещо повече – те са били вечен спътник на човешкото общество . Човекът в своето историческо битие е сътворил различни символи, но с най-преходно значение са онези от тях, които са свързани с държавата като форма на организация на човешкото общество. Паралелно с изграждането на съвременната Българска държава се създават, променят и утвърждават символите на националната ни идентичност и суверинитет – знамето, гербът и химнът. Неизменна част от Държавната символика става и т.н. местна или наричана още градска символика, чиито исторически корени са от епохата на средновековието и са свързани с права и свободи на градовете. Тя се развива и променя едновременно с развитието на местното самоуправление.
„Фокус”: Кои са символите на Смолян, които най-пълно го определят като град?
Цвета Колева: Символите на Смолян, които стоят най-близо до понятието град, са: герб, знаме, символичен ключ, почетна книга, наградни отличия. Те са се наложили като отличителни знаци на града, с които той се лигитимира не само сред останалите градове в България, но и в световен мащаб. Освен че са уникалния белег на града, те са и материализирания израз на историята, традициите и обичаите на смолянчани.
Обединeният град Смолян е един от младите градове в България. Създаден е с Указ на Президиума на Народното събрание от 18 юни 1960 г., от сливането на селищата Смолян, Устово и Райково в единен град с наименованието Смолян. Паралелно с изграждането му като административен, стопански и културен център се създават, променят и утвърждават символите на града. Те стават неразделна част от дейността на местните органи на управление – Градски общински народен съвет (1959 – 1979), Общински народен съвет (1979 – 1991) и Община Смолян (1991 – 2010).
„Фокус”: Кой е символът на Смолян с първоначално значение?
Цвета Колева: Символът с първостепенно значение е гербът. Гербът на град Смолян е утвърден през 1970 г. Изработен е по проекта на проф. Димитър Серезлиев, спечелил обявения през месец май 1969 г. конкурс. Както гербовете на повечето български градове от този период, той е изпълнен в стила на съветската приложна графика, за която са характерни архитектурни и пейзажни елементи и надписи с имената на градовете. В разработката на герба на Смолян авторът е избегнал традиционната форма на щит, характерна за Средновековието. Гербът на града e фигурална композиция от символи в пет цвята – златист, зелен, червен, бял и син. Има формата на лира – “oпростен вариант на Орфеевата лира”, “символизираща певческите дарования, лиричната душевност на смолянчани и богатото фолклорно наследство”. В нея композиционно в три последователни хоризонтални пояса са изобразени: “три зелени бора – символи на трите селища на обединения град”, под тях характерен силует на старинен мост, символизиращ старата родопска архитектура, а под него – две вълни, „олицетворяващи природната забележителност Смолянски езера и река Черна”. В долната част на лирата надпис: „Смолян”.Гербът присъства като централен елемент в знамето на гр. Смолян и във всички други символи на общината - почетен знак, плакет, значка, символичен ключ.
„Фокус”: Има ли друг символ на града с първостепенно значение?
Цвета Колева: Друг символ на града с първостепенно значение е знамето му.
Знамето на град Смолян е осветено и издигнато за първи път на 15.10.1995 г. То има правоъгълна форма и е изработено от зелен плат. В средата е апликирана цветна щампа на герба на града. Изработва се в различни размери в зависимост от мястото на поставяне или условията при носенето му. То е постоянно издигнато пред административната сграда на Община Смолян заедно със знамената на Република България и Европейския съюз. Символът за удостоверяване идентичността на община Смолян е нейният официален печат – с кръгла форма на щемпела и диаметър 4 см. В средата релефен надпис „Кмет”. Над него в горната половина на кръга текст „Община Смолян”.Печатът на община Смолян се съхранява от кмета на Общината.
Към символиката на град Смолян се отнася и символичният ключ на града. Изработен е по проект на проф. Димитър Серезлиев. Автор на пластичния му вариант е скулпторът Тодор Дойчинов. Ключът е отлят в метал. В горната му част е изобразен гербът на Смолян в пластичен вид, заобиколен от елементи на родопска шевица.
Поставен е в специална кутия с герба на града и надпис „Смолянска община. Символичен ключ на Смолян”.
Съгласно Правилника за отличията на община Смолян ключът се връчва от кмета наобщината на български и чуждестранни граждани, на ръководители на чуждестранни делегации, на кметовете на побратимени на Смолян градове, на шефове на дипломатически мисии в България, на председателя на Народното събрание, на председателя на Министерския съвет на Република България, на президента на Република България.” Сред символите на Общината е и Почетната й книга. Хронологичен летопис на носителите на отличията и наградите на община Смолян, Почетната книга е луксозен том с кожена подвързия. На предната корица - изпъкнало релефно изображение на герба на града, под него релефни надписи „Почетна книга на Общински съвет Смолян”. Право на вписване в Почетната книга имат удостоените със званието „Почетен гражданин на Смолян”, носителите на „Златен плакет на община Смолян”, носителите на „Значката на Смолян”, носителите на наградите на община Смолян. Един от най-новите символи на града и Общината е кметската огърлица. Тя става част от символиката й след създаването на Националното сдружение на общините в Република България през 1997 г., сред чиито учредители е и Община Смолян. Кметската огърлица е „символ на местната власт”, на отговорност и приемственост. Изработена е от сребро. Централен елемент в нея е гербът на град Смолян. Предава се от кмета на общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. Огърлица се носи от него при тържествени случаи и при всички тържествени заседания на Общинския съвет.
„Фокус”: Неразривно свързани със символиката на Община Смолян са нейните отличия и награди. Кои са отличията и наградите, утвърдили се като отличителен белег на Общината?
Цвета Колева: На първо място искам да спомена най-високо отличие на Община Смолян, званието „Почетен гражданин на Смолян“. То се присъжда на български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги към град Смолян и неговите граждани. Учредено е през 1970 г. Негов пръв носител е дагестанският поет и писател Расул Гамзатов (1971). През 70-те и 80-те години на ХХ в. удостоеният със званието получавал “Златен герб на града”, изработен от патинирано злато. В периода 1997 - 1998 г. е изработен нов проект на почетния знак. Негов автор е скулпторът Иван Тодоров. Той съдържа уголемен вариант на герба на Смолян, монтиран върху пластична, високо релефна основа, състоящата се от разлистен кръст и радиално разпръснати снопове лъчи. Автор на герба на Смолян е проф. Димитър Серезлиев.
Почетният знак се носи на лента със зелен цвят, цветът на знамето на Смолян.
Общият брой на носителите на най-високото отличие на Смолян от 1971 до май 2013 г. е 57. През 2000 г. с Решение № 78/14.04. Общинският съвет учредява поредното си наградно отличие – „Златен плакет на Община Смолян”. Той се дава на физически и юридически лица с големи заслуги към град Смолян и неговите граждани. Негов пръв носител е ДЮФА “Орфей”. Изработен е от метал и представлява уголемен пластичен вариант на герба на Смолян. Сред отличията на Общината е и „Значката на Смолян”, на която в цвят е изобразен герба на града. Автор на проекта е проф. Дими¬тър Серезлиев.
Със „Значката на Смолян” се отличават български и чуждестранни граждани със заслуги в изпълнението на своя граждански и служебен дълг или имат принос в развитието на града и общината.
Сред символите на Смолян са и наградите на Общинския съвет.
От 1997 г. Община Смолян присъжда Годишната си награда. Тя се дава на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието и техниката по предложение на техни творчески организации. Съпроводена е със „Значката на Смолян”. Наградата се връчва от кмета на Община Смолян на специална церемония. За дейци и творци от областта на културата, образованието и науката, връчването на Годишната награда на Община Смолян става на 24 май. Наградата „За военен принос в опазване на мира и демокрацията на Балканите” е учредена е през 2002 г. по повод 90-годишнината от Освобождението на Родопите. Неин пръв и единствен до сега носител е ген. Михо Михов. Награденият получава почетен знак. Автор на проекта е художникът Дичо Капушев. Представлява огърлица с герба на Смолян, положен върху Кръст за храброст с многолъчна звезда. Наградата се връчва на български военни лица с особено големи заслуги за опазване на мира и демокрацията на Балканите. Номинираният се съгласува с министъра на външните работи и министъра на отбраната. По статут наградата се връчва през по време на честванията на кръгли годишнини от Освобождението на Родопите.
„Фокус”: Неразривно свързани със символите на града са и Празниците на Смолян. Кои са Празниците, превърнали се в емблема на града ни?
Цвета Колева: Първоначално празниците на града се организират по повод Освобождението на Родопите от османска власт. Протичат в рамките на една седмица и включват богата културна програма – концерти на местни и гостуващи състави, театрални постановки, изложби, срещи с видни културни и обществени дейци. Кулминацията на празниците е 21 октомври – денят на победната битка през 1912 г. на връх Средногорец. В рамките на празниците се връчва най-високото отличие на Община Смолян – званието „Почетен гражданин на Смолян”.
От 2000 година тържествата през месец октомври се отбелязват като Празници на град Смолян, а от 2010 г. 21 октомври се обявява за Празник на Общината.
По повод 50-годишнината от сливането на Смолян, Райково и Устово в единен град, с решение № 435/ 20.05.2010 г. на Общински съвет – Смолян, за Празник на града е определенена дата 18 юни – рожденият ден на обединения град.
„Фокус”: Как се доразвиват символите на Смолян с утвърждаването му като административен и културен център?
Цвета Колева: Съвсем естествено е с утвърждаването на Смолян като административен и културен център да се доразвиват и усъвършенстват неговите знаци и символи. Те излизат извън рамките на чисто административните разпоредби. Това е продиктувано от естествения стремеж на обществото за ориентация в пространството. Защото без символите, превърнали се в ориентир за неговите граждани и гости, град Смолян би бил просто един сбор от сгради и улици. Следвайки този сремеж на обществото строителите на съвременния Смолян са създали много образци в областта на архитектурата и монументалното изкуство, неразделна част от художественото оформление на града, но и същевременно негов отличителен белег.Днес сред архитектурните забележителности на града, превърнали се в негова емблема се откроява Катедралният кръстокуполен храм „Св. Висарион Смоленски”, намиращ се в новия център на града. Храмът е осветен на 02.06. 2006 г.
Идеята за построяването му е на учреденото сдружение „Св. Висарион Смоленски” и адвокат Тодор Батков, който е и основен ктитор.Проектанти са архитектите Антон Тодоров и Николай Бечев, а конструктор е инж. Ангел Бедров.
Проектант и изпълнител на дърворезбования иконостас е проф. Кънчо Аврамов.Друга емблема, неразривно свързана с историята на града, е образът на митичния Орфей. Той намира приложение в скулптурната група “Орфей и Родопа “ – разположена в организирана природна среда в Стария център на град Смолян. Автор на композицията е проф. Любомир Далчев, а проектант – арх. Петър Петров. Отрита е през 1970 г. Идеята за Орфей е доразвита в скулптурната група „Орфей и Евридика” – най-новия паметник в град Смолян, превърнал се в негов символ. Идеята за неговото построяване е на проф. Иван Маразов. Проектант и автор на композицията е проф. Георги Чапкънов. Бронзовите фигури на легендарния певец Орфей и любимата му Евридика се издигат на височина 4 м. върху каменен постамент висок, 1,5 м. Открит е на 26 септември 2007 г.Емблематични за града са и: Паметникът на полк. Владимир Серафимов в Новия център на града, чието изпълнение е възложено на скулптора Владимир Гиновски. Открит е тържествено на 23.10.1992 г.; Скулптурната група „Николай Хайтов и Хасан Мешов”, разположена пред входа на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов”. Автор на фигуралната композиция е Александър Хайтов, а на пространственото решение – арх. Здравец Хайтов, открита на 15.10.2007 г.; Мемориалът и алеята на възрожденците на площад “Възраждане” – Устово, където ежегодно се провеждат общоградските тържества, посветени на 3 март – Националния празник на Република България. Уникален белег на град Смолян са и неговите фолклорни ансамбли и изпълнители - оркестър “100 каба гайди”, създаден през 1961 г., ДАНПТ “Родопа” - основан през 1960 г с цел събиране и популяризиране на песенното творчество на Родопския край, ДЮФА «Орфей», уникалната певица Валя Балканска, чийто глас е едно от посланията на нашата планета в космическото пространство.Като знаков белег на града и общината през годините се налагат и традиционните Международни младежки фолклорни “Орфееви празници”, чието начало е поставено на 8 юни 1968, Националният фолклорен събор – Рожен, Международният етно-джаз фестивал July Jazz.Утвърдени символи на града са и редица културни и научни институции като Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, Художествената галерия, Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”, Регионална библиотека „Николай Вранчев“, Планетариума - най-големият планетариум с народна астрономическа обсерватория в България и други.
В заключение искам да отбележа, че местната символика, възникнала на определен етап от развитието на българското общество, се превръща в неразделна част от държавната символика. Тя се развива и усъвършенства паралелно със съзряването на държавната институция в България. Създала своите уникални знаци, лигитимиращи я в национален и световен мащаб, местната символика има своето запазено място в Европа без граници. Отстоявайки регионалната идентичност, тя се е превърнала в символ на местното самоуправление.

Мина ЧЕРНЕВА


 
Смолян - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 10:00 "Добро утро, България"
Сутрешен информационен блок – новини, трафик, преглед на печата, календар, денят в аванс. Открита линия за слушатели на 0882 802 802.

10:00 – 18:00 "Добър ден” - дневен информационен блок
Преки включвания от репортерите на “Фокус”, актуална трафик информация, анкети, интервюта, мнения и коментари за деня във всеки град. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

18:00 – 21:00 "Това е България"
Обзор на деня с коментари по горещите теми на делника. Открита линия за слушателите на 0882 802 802.

21:00 – 23:00 "Студио Медитеран"


23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните и национални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в края на деня.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook