X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
Благоевград - Интервю
 
Ивайло Гоцев, Социално звено – Симитли: Приоритет и цел № 1 на общината винаги са били социалните услуги и грижи насочени към уязвимите групи
02.12.2016 15:53 / Благоевград / Интервю
Ивайло Гоцев, директор на Социално звено – Симитли в интервю за предаването „Симитли – минало, настояще и бъдеще“ по Радио „Фокус“ - Пирин.


Фокус: Г-н Гоцев, нека започнем от това какви са приоритети на Общинската Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020, за какво ще работите вие, заедно с общината?
Ивайло Гоцев: Приоритетите на Община Симитли винаги са били и ще бъдат първо децата, за които общината полага изключителни грижи, както в социално отношение, така и в грижите и услугите, които е разкрила – става въпрос за деца и лица в неравностойно положение. Всичко това е показателно наистина, че децата винаги са били приоритет и ще продължават да бъдат за Община Симитли. Не само децата, но и възрастните хора, самотно живеещите и хората с увреждания с услугите, които имаме разкрити, продължаваме да разкриваме и да развиваме показваме, че всички тези хора са ни приоритет и цел номер 1, чрез грижите и усилията, които Община Симитли полага било то с различни социални проекти или с услугите, които се предлагат.
Фокус: На територията на Община Симитли имате 6 различни центъра - Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, Центъра за настаняване от семеен тип за лица с деменция, Центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания и Защитеното жилище за лица с психични разстройства. Кажете ни с няколко думи какви са основните дейности, които развивате във всеки един от тези центрове?
Ивайло Гоцев: Благодаря за въпроса, защото наистина много точно и правилно така успяхте да назовете имената на всички тези центрове, защото това е наистина важно, тъй като в България все още на дневен ред стои проблемът с разграничаването на социалните услуги както и целевите групи, които обхващат, но като цяло общото между всичките тези услуги, които изброихте е, че в тях имаме специалисти, които са от общината и са предимно млади. Смея да твърдя, че благодарение на услугите, които сме разкрили те успяха да реализират, да намерят своя път в професионалното развитие, да се изградят като специалисти и да докажат, че наистина грижата за хората е основна цел – говорим за социални работници, трудотерапевти, рехабилитатори, кинези терапевти. Всички тези хора полагат всекидневно и ежедневно грижа, която се състои в това да подкрепят тези хора, да запазят техните възможности за развитие и интеграция като цяло, за да могат да бъдат пълноценни жители на общността. Всички тези услуги както за деца, така и за възрастни си приличат, защото навсякъде грижата, която се полага от тях, като не изключваме и помощния персонал, защото неговото съдействие е безценно - говорим за санитари, хигиенисти и прочие, е постоянна. Ние не приемаме това за работа, а за мисия и може би затова нещата ни се получават така добре.
Фокус: Какви са най-големите трудности, с които се налага да се справяте в ежедневната ви работа?
Ивайло Гоцев: Както навсякъде, така и при нас има трудности, но не ми се иска да говоря за тях, защото при нас не бих казал, че има неразрешими проблеми. Подкрепата която имаме в лицето на кмета на Община Симитли Апостол Апостолов и визията за развитието на тези социални услуги показва, че те са приоритет като цяло за общината. Всичко това се доказва и с новите проекти, които успяваме да реализираме и изпълняваме към момента на територията на Община Симитли. Самите проекти надграждат и доразвиват съществуващите социални услуги. Отново ще повторя – не, че нямаме проблеми, но те не са толкова тежки и неразрешими. В същото време постоянно се опитваме да работим по разкриването на нови и нови социални услуги и ще продължаваме да го правим за в бъдеще.
Фокус: Коя от групите, нуждаещи се от вашата подкрепа е най-уязвима и трудна за работа?
Ивайло Гоцев: Както казах с нашата работа, ние сме обхванали всички приоритетни целеви групи, не само за Община Симитли, но като цяло за страната. По принцип дементните и психично болните са едни от най-тежките и трудни за работа целеви групи, но ние не сме избягали от работата с тях, а дори напротив, като сме разкрили центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище. С всичко което направихме, ние показахме, че тези хора наистина могат пълноценно да се интегрират и да се вградят в обществото, тоест по свои начин те да бъдат със своите проблеми, както сме свикнали да казваме, полезни и да участват пълноценно и активно в обществения живот. Всичко това е показателно с мероприятията, които се организират постоянно в центровете. Ние правим различни мероприятия, свързани с чествания на лични празници, обществени и културни събития, като целта ни е в тях тези хора да участват пълноценно, за да успеят да се интегрират, както и правят.
Фокус: Споменахте, че в тези центрове работят доста хора, но все пак наблюдавате ли някакъв недостиг на кадри или всички места, които са ви необходими от към специалисти са заети?
Ивайло Гоцев: Смело мога да твърдя, че през последните години много млади хора завършват така наречените „Социални и специални дейности“, които в крайна сметка успяват да намерят реализация в услугите разкрити от нас. Пак казвам наистина нямаме опита, тоест опитните хора, които да ангажирам, но с времето доказахме, че младите хора, които имат желанието да се развиват в тази насока притежават най-важното, а именно сърце и желание да работят в тази сфера и да се развиват професионално. Те имат потенциал, имат желание, имат и душа да бъдат специалисти, а за един възрастен човек, за едно дете със специални потребности най-важното е желанието и отношението към тях, разбира се и подготовката на специалистите, която обаче не се създава в университета, а на терен.
Фокус: А с оглед капацитета на центровете, то имате ли към момента свободни места за прием на още хора?
Ивайло Гоцев: Всички 6 центъра, които са на територията на Община Симитли са запълнени на 100 %. Това се дължи на факта, че потребността от тези услуги е много голяма. Община Симитли затова търси винаги възможности за разкриването на нови и нови услуги, така че да може да обхване и хората, които са в най-уязвимите социални слоеве, които до момента не сме успели да обхванем от социалните услуги. Наистина в Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Симитли и в годишния план са заложени услуги, които да развият и надградят съществуващите. Тоест да позволим да обхванем и хора, които наистина на този етап не успяваме. Затова пък ние сме амбициозни и показваме, че посоката в която работим е правилната.
Фокус: Какво е състоянието на материалната база с която разполагате?
Ивайло Гоцев: Материалната база е добра, дори бих казал много добра, защото всички сгради, в които работим са санирани и обзаведени подходящо. Дневните, трапезариите, залите за терапии смело мога да твърдя, че са оборудвани и мога да кажа, че на този етап не ни липсва нищо. Разбира се понякога правим текущи ремонти, но както знаете всяка материална база изисква поддръжка. Наистина смея да твърдя, че от към сгради и материална база нямаме никакви проблеми.
Фокус: Как се отоплявате през зимата и като цяло подготвени ли сте за зимния сезон?
Ивайло Гоцев: Някои от сградите ни са снабдени с котли на твърдо гориво, на пелети и въглища, но иначе се отопляваме основно на климатици. Разбира се като начало срещаме трудности и проблеми при набавянето на въглища, но на този етап имаме договорка с мината да ни набавя такива и съдейства приоритетно, така че определено мисля, че ще се справим.
Фокус: Нека преминем и към услугата „Топъл обяд“. Как се стигна до подписването на договора, кои хора ще могат да получат помощ по тази програма, какво е включено в пакета и колко време ще продължи?
Ивайло Гоцев: Както казах една част от децата и възрастните, които не успяхме да обхванем от социалните услуги, които предлагаме към момента – говоря за лица и семейства, които са на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доход, самото живеещи и семейства, скитащи, бездомни и като цяло всички уязвими групи, трябваше да помислим как да ги обхванем поне за зимата, осигурявайки им поне топъл обяд. Точно навреме в тази връзка ни дойде програмата за предоставяне на топъл обяд. Първоначално идеята ни беше да се създаде една обществена трапезария, която да приготвя храна за тези хора. Така съвсем навреме миналата седмица на 24 ноември, четвъртък между Агенцията за социално подпомагане и Община Симитли бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за хранили и/или основно материално подпомагане, която осигурява един храноден, а именно супа, основни ястие и хляб на тези хора, които са наистина най-нуждаещи се. В Община Симитли, подготвяйки този проект като начало заложихме 60 потребителя или 60 деца и лица общо казано, като в момента тече приема на заявления. Надяваме се, че от понеделник ще успеем да стартираме и предоставянето на топлия обяд. Услугата ще бъде мобилна, тоест храната ще се предоставя до домовете на тези лица чрез помощта на Домашен социален патронаж, който е в Община Симитли и съществува от доста отдавана. До този момент към него се хранят 250 потребители, съответно домашния социален патронаж се грижи и за прехраната на голяма част от социалните заведения. Естествено продължение на всичко което правим е и тази програма за Топъл обяд, която има и съпътстващи мерки, изрзяващи се в различни видове консултации и съдействие за ползване на различни други социални услуги, за хората на които ще бъде предоставен този топъл обяд. Пропуснах да спомена това, че Община Симитли няма скитащи и бездомни лица и деца.
Фокус: Кажете ни няколко думи и за социалната услуга „Приемна грижа“ – Приемни семейства. Колко са семействата в Община Симитли, колко са настанените и нъждаещи се деца? Какви са параметрите и изисквания за кандидатстване в рамките на програмата?
Ивайло Гоцев: Община Симитли е една от 82-те в цялата страна, която ще продължи да предоставя социалната услуга „Приемна грижа“. А иначе на територията на общината има утвърдени 5 приемни семейства, като в 3 от тях има настанени деца. Ангажимента на Община Симитли по тази програма е да управлява и предоставя тази услуга, като целта е да се децентрализира чрез ясно разпределени отговорности между Агенцията за социално подпомагане и общината, която е партньор на агенцията и да привлече активното участие и на Неправителствените организации във връзка с изпълнените на различните по проекта дейности. Програмата стартира от 1 ноември 2016 година. Общо взето това мога да кажа на този етап, защото сме съвсем в началото. Надявам се, че чрез нея ще можем да помогнем и обучим още приемни родители, така че да може да намерим на децата в нужда семейство, както по празниците, така и в останалите дни от годината.
Фокус: Като обобщение на казаното до момента може ли да заключим, че Община Симитли абсолютно адекватно развива социалните си услуги?
Ивайло Гоцев: Община Симитли абсолютно последователно работи както по поска развитие, така и по посока надграждането на социалните услуги, които предоставя и това е показателно през последните една – две години от услугите, които предоставя и проекти, в които участва. Тук искам да спомена и за един проект, който Община Симитли изпълнява от началото на тази година. Става въпрос за това, че по програмата за независим живот, Община Симитли предоставя услуга на 70 лица – възрастни хора над 65 годишна възраст и хора с увреждания услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Най-важното може би е, че тези хора имат възможността да получат интегрирана социална услуга, тоест да получат помощ от социален работник, психолог, рехабилитатор и медицински работник. В тази връзка се създаден и център за предоставяне на почасови услуги в домашна среда и общността. В средата на проекта вече 5 – 6 месеца откакто той работи мога да кажа, че хората наистина усещат подкрепа и са доволни от услугите, които им се предоставят.
Фокус: Предстоят коледно-новогодишните празници. В тази връзка подготвяте ли вече програма в центровете и каква е тя, ако не е тайна?
Ивайло Гоцев: Разбира се както всяка година предстоящите коледно – новогодишни празници са изпълнени с много радост и вълнение особено за най-малките – нашите деца от Дневен център „Слънчев ден“. Разбира се има планувани коледни мероприятия и тържества, много подаръци. На 3 декември знаете предстои Деня на хората с увреждания. По този повод получавам информация от колегите, че се готвят беседи и други тематични мероприятия свързани с този ден. Коледните тържества и като цяло празниците в нашите центрове винаги са били весели и всички се включват. Идеята ни е винаги да бъдем заедно по тези тържества и не само. Това което мога да кажа наистина, е че ние не празнуваме само вътре в центровете, а правим съвместни мероприятия и с детските градини и училищата на територията на Община Симитли, защото това са празници за всички. Останалите неща, които сме подготвили ще оставя в тайна, но наистина ще има много веселие, подаръци и празнично настроение.
Фокус: Тъй като споменахте подаръци, то може ли някой от нашите слушатели или читатели да направи дарения към Вас както сега на празниците, така и през останалото време от годината?
Ивайло Гоцев: Разбира се и мога да кажа, че по принцип много хора го правят, за което искам да им благодаря. И знаете ли кое е най-хубавото? Те правят всичко това от много време, но не искат да бъдат афиширани и да се изтъква тяхната дейност. Надявам се, че в бъдеще ще има още хора като тях. Нашите врати са отворени за всички хора, които имат желани да помагат както мога и с каквото могат. Ние ще се радваме много и от своя страна бихме им помогнали с каквото можем, така че ако искат нека се свържат с нас, за допълнителна информация.
Ливия НИНОВА

 
Благоевград - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 10:00 "Добро утро, България"
Сутрешен информационен блок – новини, трафик, преглед на печата, календар, денят в аванс. Открита линия за слушатели на 0882 802 802.

10:00 – 18:00 "Добър ден” - дневен информационен блок
Преки включвания от репортерите на “Фокус”, актуална трафик информация, анкети, интервюта, мнения и коментари за деня във всеки град. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

18:00 – 21:00 "Това е България"
Обзор на деня с коментари по горещите теми на делника. Открита линия за слушателите на 0882 802 802.

21:00 – 23:00 "Студио Медитеран"


23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните и национални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в края на деня.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook